Home | Biografie | Koren | Zang- Wandelvakantie | Projecten | Links | Contact

Geleens Mannenkoor Mignon 

Het in 1926 opgerichte Geleens Mannenkoor Mignon bestaat uit ruim 100 zingende leden, gelijkmatig verdeeld over vier partijen: bassen, baritons, tenoren 1 en tenoren 2. Bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 2001, werd het koor onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. De historie werd vastgelegd in het in 2001 verschenen boek “75 Jaar Mignon in een eeuw Geleense mannenkoorzang”.

Mignon staat sinds 1 januari 2014 o.l.v. dirigent Sonja Feenstra. Op het jaarprogramma van Mignon komen een paar vaste onderdelen voor, het voorjaarsconcert (april) en het kerstconcert. Het koor onderneemt van tijd tot tijd een concertreis, al dan niet naar het buitenland.

Kinderkoor de Mignions te Geleen 

Voor het concert ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum werd kinderkoor De Mignions samengesteld. 

Het oorspronkelijke idee van dirigent Sonja Feenstra was om een kinderkoor te formeren bestaande uit (klein) kinderen van de koorleden. Het optreden van de Mignions tijdens dit concert was zo'n groot succes dat besloten werd dat het kinderkoor blijft bestaan. Zo zal het koor ook weer meedoen aan het komende kerstconcert. De Mignions bestaan overigens niet meer alleen uit familieleden van Mignion, ook andere kinderen hebben zich intussen aangemeld.

Koor, jeugkoor en Vocaal Ensemble van de Academie voor muziek, woord en dans te Genk 

Gemengd koor Synoidos

Ontwerp Frans Erens - © 2011